ODDZIAŁ PRZEDSZKOLY

Wychowanie przedszkolne

„Tropiciele”

Część 1 – 4 – karty

Wyprawka matematyczna

Wyprawka plastyczna

Zeszyt grafomotoryczny

B. Gawrońska

E. Raczek

WSiP

Religia

Jestem dzieckiem Bożym

Red. Ks. M. Zając

Gaudium

 

PIERWSZA

Edukacja wczesnoszkolna

Zajęcia

komputerowe

Język angielski

Religia

Jesteśmy rodziną Pana Jezusa

Red.ks. P. Goliszek

Gaudium

 

DRUGA

Edukacja wczesnoszkolna

ELEMENTARZ XXI wieku

* Podręcznik (cz. 1-2)

*Ćwiczenia zintegrowane (cz.1-4)

*Matematyka (cz. 1-4)

*Zeszyt ćwiczeń do muzyki z płytą CD

ćwiczeniami z płytą CD-ROM

*Teczka artysty

*Wyprawka (zestaw pomocy dydaktycznych)

E.Hryszkiewicz

B.Stępień

E.Hryszkiewicz, M.Ogrodowczyk

K.Bielenica

M.Bura

M.Gromek

G.Kilbach

N.Gryzoń, M.Jasny

NOWA ERA

Religia

Kochamy Pana Jezusa

podręcznik

Red. Ks. P. Goliszek

Gaudium

Język angielski

New Sparks Plus 2 podręcznik + ćwiczenia

M. Szpotowicz

M. Szulc-Kurpaska

Oxford

Zajęcia komputerowe

Zajęcia komputerowe – podręcznik z ćwiczeniami z płytą CD-ROM

M. Kęska

Nowa Era

 

TRZECIA

Edukacja wczesnoszkolna

ELEMENTARZ XXI wieku

* Podręcznik (cz. 1-2)

*Ćwiczenia zintegrowane (cz.1-4)

*Matematyka (cz. 1-4)

*Muzyka

*Teczka artysty

*Wyprawka

*Potyczki językowe

E.Hryszkiewicz

B.Stępień

E.Hryszkiewicz, M.Ogrodowczyk

K.Bielenica

M.Bura

M.Gromek

G.Kilbach

N.Gryzoń, M.Kosińska

E.Kacprzak

NOWA ERA

Religia

Przyjmujemy Pana Jezusa podręcznik

Red. Ks. P. Goliszek

Gaudium

J.angielski

New Sparks 3 podręcznik + ćwiczenia

M. Szpotowicz

M. Szulc-Kurpaska

Oxford

Zajęcia komputerowe

Zajęcia komputerowe

M. Kęska

NOWA ERA

 

CZWARTA

J. polski

„Słowa na start”

podręcznik do kształcenia literackiego i kulturowego

Podręcznik do nauki o języku cz. I i II – nowa podstawa programowa

M .Derlukiewicz

Nowa Era

Matematyka

Matematyka z kluczem 4 podręcznik cz. I i II

- Ćwiczenia I i II

- Zbiór zadań

M. Braun

Nowa Era

Język

angielski

New Friends 1 książka z zeszytem egzaminacyjnym ćwiczenia

K.Skinner

M.Bogucka

Longman

Przyroda

Tajemnice przyrody podręcznik nowa podstawa programowa

Tajemnice przyrody ćwiczenia cz. I i II nowa podstawa programowa

Nowy atlas. Przyroda „Świat wokół nas” (atlas z lwem)

M.Marko-Worłowska

F. Szlajfer

J. Golanko

U. Moździerz

Nowa Era

Historia

„Wczoraj i dziś”

- podręcznik

- zeszyt ćwiczeń

G. Wojciechowski

Nowa Era

Zajęcia techniczne

Zajęcia techniczne – część techniczna „Odkrywamy na nowo”

Zajęcia techniczne – część komunikacyjna „Odkrywamy na nowo”

U.Białka

U.Białka

J.Chrabąszcz

OPERON

Plastyka

Plastyka 4-6 podręcznik

do nowej podstawy programowej

dodatek do podręcznika „Długie dzieje sztuki”

S.K. Stopczyk

J.Chołasińska

WSiP

Muzyka

„Muzyka i My” podręcznik do nowej podstawy programowej

U. Smoczyńska

K. Jakóbczak-Drążek

WSiP

Zajęcia komputerowe

„Lubię to” – podręcznik z ćwiczeniami

M. Kęska

Nowa Era

Religia

Jestem chrześcijaninem podręcznik

karty pracy

Red.ks. W.J aniga

Gaudium

 

PIĄTA

J. polski

„Słowa na start”

podręcznik do kształcenia literackiego i kulturowego

Podręcznik do nauki o języku cz. I i II – nowa podstawa programowa

M. Derlukiewicz

Nowa Era

Matematyka

Matematyka z kluczem 5

Podręcznik cz. I i II

- ćwiczenia cz. I i II

- zbiór zadań

M. Braun

Nowa Era

Język

angielski

„NEW FRIENDS 2”

Książka z zeszytem egzaminacyjnym

ćwiczenia

C. Skinner

M. Bogucka

Longman

Przyroda

Tajemnice przyrody – podręcznik nowa podstawa programowa

Tajemnice przyrody Ćwiczenia cz. I nowa podstawa programowa

Tajemnice przyrody

Ćwiczenia cz. II nowa podstawa programowa

J. Ślósarczyk

R. Kozik

J. Golanko

D. Marszał

D. Marszał

T. Paczkowska

Nowa Era

Historia

„Wczoraj i dziś”

- podręcznik

- zeszyt ćwiczeń

G. Wojciechowski

Nowa Era

Zajęcia techniczne

Zajęcia techniczne – część techniczna „Odkrywamy na nowo”

Zajęcia techniczne – część komunikacyjna „Odkrywamy na nowo”

U.Białka

U.Białka

J.Chrabąszcz

OPERON

Plastyka

Plastyka 4-6 do nowej podstawy programowej dodatek do podręcznika „Długie dzieje sztuki”

S.K. Stopczyk

J.Chołasińska

WSiP

Muzyka

„Muzyka i My” podręcznik nowa podstawa programowa

U. Smoczyńska

K. Jakóbczak-Drążek

WSiP

Zajęcia komputerowe

„Lubię to” podręcznik ze zbiorem zadań

M. Kęska

Nowa Era

Religia

Wierzę w Boga podręcznik

karty pracy

Red. Ks. W. Janiga

Gaudium

Wychowanie do życia w rodzinie

„W drodze ku dorosłości – wychowanie do życia w rodzinie” ćwiczenia i materiały kl. 5

Red. T. Król

Rubikon

 

SZÓSTA

J. polski

„Słowa na start”

podręcznik do kształcenia literackiego i kulturowego

Podręcznik do nauki o języku cz. I i II – nowa podstawa programowa

M. Derlukiewicz

Nowa Era

Matematyka

Matematyka z kluczem 6

- podręcznik

- ćwiczenia cz. I i II

- zbiór zadań

M. Braun

Nowa Era

Język

angielski

„New Friends 3”

Podręcznik

ćwiczenia

C. Skinner

M. Bogucka

Longman

Przyroda

Tajemnice przyrody podręcznik nowa podstawa programowa

Zeszyt ćwiczeń cz. 1

Nowa podstawa programowa

Zeszyt ćwiczeń cz. 2

Nowa podstawa programowa

J. Stawarz

F. Szlajfer

D. Marszał

M. Mochnacz

D.Marszał

M.Marko-Worłowska

Nowa Era

Historia

„Wczoraj i dziś”

- podręcznik

- zeszyt ćwiczeń

G. Wojciechowski

Nowa Era

Muzyka

„Muzyka i My” podręcznik do nowej podstawy programowej

U. Smoczyńska

K. Jakóbczak-Drążek

WSiP

Zajęcia techniczne

Zajęcia techniczne – część techniczna „Odkrywamy na nowo”

Zajęcia techniczne – część komunikacyjna „Odkrywamy na nowo”

U.Białka

U.Białka

J.Chrabąszcz

OOERON

Plastyka

„Plastyka 4-6” do nowej podstawy programowej „Długie dzieje sztuki”

S.K.Stopczyk

J. Chołasińska

WSiP

Zajęcia komputerowe

„Lubię to” podręcznik ze zbiorem zadań

M. Kęska

Nowa Era

Religia

Wierzę w Kościół podręcznik

karty pracy

Red. Ks. W. Janiga

Gaudium

Wychowanie do życia w rodzinie

„W drodze ku dorosłości – wychowanie do życia w rodzinie” ćwiczenia i materiały kl. 6

Red. T. Król

Rubikon

 

 

Szkoła oferuje zajęcia dodatkowe dla uczniów:


Koło teatralne- prowadzone przez p.Jolantę Oliwę

Koło taneczne - prowadzone przez p. Agnieszkę Skrzypek-Porębę

Koło ortograficzne - prowadzone przez p. Teresę Targońską

Koło muzyczne - prowadzone przez p. Łukasza Wasyluka

Koło matematyczno-informatyczne - prowadzone przez p. Andrzeja Woźniackiego 

 

REGULAMIN KONKURSU SUPER KLASA

Cele konkursu:

 • Motywowanie uczniów do osiągania wysokich wyników nauczania i zachowania;
 • Kształtowanie odpowiedzialności za wyniki pracy zespołu klasowego;
 • Integracja zespołów klasowych wokół realizacji określonego celu;
 • Wdrażanie do podejmowania działalności na rzecz szkoły i klasy;

 

Adresatami konkursu są uczniowie klas II ? VI.

 

Klasy oceniane są w następujących kategoriach:

 1. wyniki dydaktyczne klasy (średnia ocen); oraz średnia ocen zachowania klasy (oceny zachowania przeliczane są wg następującej punktacji wzorowe ? 5 pkt; bardzo dobre ? 4 pkt; dobre ? 3 pkt; poprawne ? 2 pkt; nieodpowiednie ? 1pkt; naganne ? 0 pkt);
 2. średnia frekwencja;
 3. czytelnictwo (liczba przeczytanych książek na ucznia);
 4. wystrój klasy;
 5. inicjatywy klasy oraz zaangażowanie klasy w działalność na rzecz klasy i szkoły (udział w konkursach przedmiotowych i artystycznych, zawodach sportowych, udział w kołach zainteresowań, imprezy klasowe i szkolne, itp.);

 

 

Informacje dodatkowe:

 • Komisja konkursowa dokonuje oceny klas dwa razy w ciągu roku szkolnego: po klasyfikacji śródrocznej oraz po klasyfikacji końcoworocznej.
 • Sprawozdanie dotyczące kategorii 5 (zaangażowanie klasy....) dostarcza komisji wychowawca klasy na tydzień przed zakończeniem każdego semestru.
 • W grupie wiekowej klas II- III wynik w kategorii ?średnia ocena klasy? to procent najlepszych uczniów w klasie (w stosunku do ogólnej liczby uczniów w klasie) podanych przez wychowawcę do protokołu klasyfikacyjnego posiedzenia Rady Pedagogicznej.
 • Oceny klas dokonuje komisja konkursowa powołana przez dyrektora szkoły, składająca się z nauczycieli nie będących wychowawcami lub innych osób dorosłych oraz przedstawicieli Samorządu Uczniowskiego.
 • W kategorii 5b konkursy, które tylko w nazwie mają np. okręgowy, wojewódzki, ogólnopolski itp. a które nie są etapowe, zaliczane będą do konkursów kategorii 5a.
 • Klasa laureat konkursu SUPER KLASA otrzymuje puchar przechodni dyrektora szkoły, pamiątkowy dyplom oraz w miarę możliwości nagrodę pieniężną ufundowaną przez Radę Rodziców.

1.a. Średnia ocen i średnia zachowania klasy (dotyczy klas VI ? VI):

 

4,7 ? 4,3 ? 5 pkt

4,2 ? 3,9 ? 4 pkt

3,8 ? 3,6 ? 3 pkt

3,5 ? 3,3 ? 2 pkt

3,2 ? 3,0 ? 1 pkt

2,9 ? 1 pkt

 

1.b. Średnia ocen i średnia zachowania klasy (dotyczy klas II ? III):

 

50% i więcej ? 5 pkt

40% i więcej ? 4 pkt

30% i więcej ? 3 pkt

20% i więcej ? 2 pkt

10% i więcej ? 1 pkt

 

Punkty zmieniają się o 1 co 10%

 

 1. Czytelnictwo (dotyczy klas II ? VI):

Liczba książek na ucznia:

15 i więcej ? 5 pkt

12 ? 14 ? 4 pkt

9 ? 11 ? 3 pkt

6 ? 8 ? 2 pkt

3 ? 5 ? 1 pkt

mniej niż 3 ? 0 pkt

 

 1. Frekwencja (dotyczy klas II ? VI):

powyżej 95% ? 5 pkt

94% - 92% ? 4 pkt

91% - 89% ? 3 pkt

88% - 86% ? 2 pkt

85% - 83% ? 1 pkt

do 82% ? 0 pkt

 

 1. Wystrój klasy (dotyczy klas II ? VI):

Średnia punktów przyznana przez osoby oceniające wystrój: dwie osoby dorosle i dwóch uczniów z SU oceniających niezależnie. Każdy może przyznać po 5 pkt (można przyznawać po 0,5 pkt)

 

 1. ?Inicjatywy? klasy(dotyczy klas II ? VI):

Kategorie :

  1. Udział w konkursach:
 • min.1 konkurs na ucznia na etapie szkolnym ? 1 pkt;
 • min 2 konkursy na ucznia na etapie szkolnym ? 2 pkt;
 • min 3 konkursy na ucznia na etapie szkolnym ? 3 pkt;
 • min 4 konkursy na ucznia na etapie szkolnym ? 4 pkt;
 • min 5 i więcej konkursów na ucznia na etapie szkolnym ? 5 pkt;

 

  1. Reprezentowanie szkoły na konkursach przedmiotowych/artystycznych i olimpiadach wyższego szczebla:
 • etap gminny 2 pkt za każdego zakwalifikowanego ucznia;
 • etap okręgowy / powiatowy 3 pkt za każdego zakwalifikowanego ucznia;
 • etap wojewódzki 4 pkt za każdego zakwalifikowanego ucznia;
 • etap ogólnopolski 5 pkt za każdego zakwalifikowanego ucznia;

 

  1. Imprezy klasowe i szkolne po 1 pkt za każdą inicjatywę lub imprezę.

  1. Reprezentowanie szkoły na zawodach sportowych;
 • po 1 pkt za każdy wyjazd uczniów danej klasy tworzących drużynę (dotyczy gier i dyscyplin zespołowych typu siatkówka, koszykówka, piłka nożna, sztafeta itp.)
 • po 1 pkt za każdego ucznia z danej klasy w rozgrywkach indywidualnych np. tenis stołowy itp.

DYREKTOR ZASTRZEGA SOBIE PRAWO DODAWANIA PUNKTÓW

 

 

mgr Lidia Trochym - dyrektor szkoły, nauczyciel religii

mgr Marta Dzikoń-Dziura - nauczyciel kształcenia zintegrowanego
lic. Jolanta Oliwa -
nauczyciel kształcenia zintegrowanego (urlop)
mgr Aleksandra Różewska-Bober -
nauczyciel kształcenia zintegrowanego
lic.Urszula Flis - nauczyciel kształcenia zintegrowanego

mgr Teresa Targońska - nauczyciel kształcenia zintegrowanego

mgr Agnieszka Skrzypek - Poręba - nauczyciel języka polskiego

mgr Krzysztof Łysiak - nauczyciel wychowania fizycznego, techniki

mgr Joanna Niewęgłowska-Gołółka - nauczyciel języka angielskiego
(urlop)
mgr Katarzyna Ryczek -
nauczyciel języka angielskiego (zastępstwo)
mgr Anna Zaborek - Trubalska - nauczyciel przyrody, bibliotekarz
mgr Łukasz Wasyluk- nauczyciel religii

mgr Andrzej Woźniacki - nauczyciel matematyki, informatyki
mgr Monika Tomczak - nauczyciel plastyki, muzyki
mgr Wioletta Tryk - nauczyciel wychowania do życia w rodzinie
mgr Rafał Maj -nauczyciel historii
mgr Justyna Orłowska-Wojtan - logopedia
mgr Magdalena Majewska - nauczyciel wspomagający
mgr Agnieszka Bielak - pedagog szkolny


 

Uczeń ma obowiązek:

1.         Zachowania się w każdej sytuacji w sposób godny młodego Polaka.

2.         Wykorzystania w pełni czasu przeznaczonego na naukę oraz rzetelnej pracy nad poszerzaniem swojej wiedzy i umiejętności, uczęszczania na zajęcia wynikające z planu zajęć, przybywanie na nie punktualnie. W razie spóźnień na zajęcia, uczeń jest zobowiązany do przybycia do sali, w której się one odbywają.

3.         Właściwego zachowania się w trakcie zajęć edukacyjnych: ma obowiązek zachowywać podczas lekcji należytą uwagę, nie rozmawiać z innymi uczniami, zabierać głos tylko po upoważnieniu go do tego przez nauczyciela.

4.         Systematycznego przygotowania się do zajęć szkolnych, odrabiania prac poleconych przez nauczyciela do wykonania w domu.

5.         Uczestnictwa w wybranych przez siebie zajęciach pozalekcyjnych i wyrównawczych.

6.         Usprawiedliwiania w określonym terminie i formie nieobecności na zajęciach edukacyjnych- usprawiedliwienie nieobecności uczeń zobowiązany jest przedłożyć w ciągu tygodnia od dnia powrotu do szkoły. Usprawiedliwienie powinno być sporządzone przez rodziców, w formie pisemnego oświadczenia o przyczynach nieobecności dziecka. Oświadczenie może być podpisane przez jednego z rodziców. Dokumentem usprawiedliwiającym nieobecność ucznia na zajęciach jest także zaświadczenie lekarskie (kopia lub oryginał). Uczeń niepełnoletni nie może sam usprawiedliwić swojej nieobecności na zajęciach.

7.         Postępowania zgodnego z dobrem szkolnej społeczności.

8.         Dbania o honor i tradycje szkoły oraz współtworzenie jej autorytetu.

9.         Godnego, kulturalnego zachowania w szkole i poza nią.

10.       Dbania o piękno mowy ojczystej.

11.       Okazywania szacunku nauczycielom i innym pracownikom szkoły.

12.       Podporządkowania się zarządzeniom Dyrektora Szkoły, Rady Pedagogicznej, nauczycielom oraz ustaleniom samorządu klasowego lub szkolnego.

13.       Podporządkowania się zarządzaniu Dyrektora Szkoły w sprawie korzystania z telefonów komórkowych i innych urządzeń elektronicznych.

14.       Przestrzegania zasad współżycia społecznego:

a)         uczeń okazuje szacunek dorosłym i kolegom,

b)         przeciwstawia się objawom wulgaryzmu i brutalności,

c)         szanuje poglądy i przekonania innych,

d)        szanuje godność i wolność drugiego człowieka,

e)         zachowuje tajemnice korespondencji i dyskusji w sprawach osobistych powierzonych w zaufaniu chyba, że szkodziłby ogółowi, zdrowiu czy życiu.

15.       Dbania o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz kolegów:

a)         uczeń nie pali tytoniu i nie pije alkoholu,

b)         nie używa narkotyków ani innych środków odurzających,

c)         zachowuje czysty i schludny wygląd.

16.       Troszczenia się o mienie szkoły i jej estetyczny wygląd wewnątrz i na zewnątrz.

17.       Za zniszczone mienie szkoły odpowiedzialność materialną ponoszą rodzice. Rodzice są zobowiązania osobiście naprawić zniszczone mienie lub pokryć koszt jego naprawy albo koszty zakupu nowego mienia.

18.       Noszenia obowiązującego w szkole stroju szkolnego.


 

Uczeń ma prawo:

1.         Przejawiania własnej aktywności w zdobywaniu wiedzy i umiejętności przy wykorzystywaniu wszystkich możliwości szkoły.

2.         Wyrażania opinii na temat treści nauczania oraz uzyskiwania wyjaśnień na pytania związane z treścią nauczania.

3.         Przedstawiania wychowawcy klasy, dyrektorowi i innym nauczycielom swoich problemów oraz uzyskiwania w ich rozwiązaniu pomocy, odpowiedzi i wyjaśnień.

4.         Poszanowania godności własnej w sprawach osobistych, rodzinnych, koleżeńskich.

5.         Wyrażania opinii dotyczących życia szkoły.

6.         Uczestnictwa w zajęciach pozalekcyjnych i pozaszkolnych.

7.         Uczestnictwa w konkursach, przeglądach, zawodach i innych imprezach organizowanych przez szkołę.

8.         Odpoczynku, na okres przerw świątecznych i ferii nie zadaje się prac domowych.

9.         Opieki socjalnej na zasadach określonych przepisami.

10.       Jawnej przeprowadzonej na bieżąco oceny stanu swojej wiedzy i umiejętności; zachowanie się w szkole i poza nią ocenia się odrębnie.

11.       Powiadomienia z wyprzedzeniem i terminem w zakresie pisemnych sprawdzianów; w ciągu dnia może się odbywać tylko jeden sprawdzian, w ciągu tygodnia nie więcej niż trzy.

12.       Dodatkowej pomocy nauczyciela, gdy nie radzi sobie z opanowaniem materiału i powtórnego (w uzgodnionym terminie) sprawdzianu i oceny wiedzy.

13.       Pomocy ze strony kolegów.


 

Nie biję i nie prowokuję innych.

Nie wymuszam, nie grożę, nie szantażuję.

Nie używam brzydkich słów i nie wykonuję brzydkich gestów.

Nie wykluczam nikogo z naszego grona.

Nie dotykam nikogo bez jego zgody.

Nie ruszam, nie zabieram i nie niszczę cudzej własności.

Nie wyśmiewam innych i nie obmawiam.

Słucham uważnie innych.

Nie jestem sędzią i wykonawcą wyroków.